Minder
Overlast

Overlast en wegomleiding beperken

In Nederland lijkt er altijd wel ergens gewerkt te worden aan onze infrastructuur. Wegwerkzaamheden en graafwerkzaamheden leiden vaak tot overlast en omleidingen die zowel de samenleving als het milieu schaden. PowerCast producten beperken deze overlast tot een minimum door slimme voorzieningen te gebruiken die efficiënt onderhoud en aanpassingen mogelijk maken.

Onze oplossingen:

Onze trekputten zorgen ervoor dat de netwerken beschikbaar blijven zonder dat er gegraven hoeft te worden. Onze EVputten bieden dezelfde voordelen en dienen tegelijkertijd als een stevige basis voor oplaadpalen, informatiepanelen en meer. Met onze PipeLocks® kunnen verkeersborden, zuilen en lichtmasten worden verwijderd, vervangen en teruggeplaatst zonder dat er gegraven, gehakt of gebroken hoeft te worden. Dit betekent minder hinder voor de samenleving en een efficiëntere manier om aan onze infrastructuur te werken.